poniedziałek, 28 Wrzesień 2020

header image

Drobni akcjonariusze Hawe chcą wspólnie walczyć o swoje prawa

Mniejszościowi akcjonariusze Hawe, posiadający w sumie do 5 proc. akcji giełdowej spółki będącej w tarapatach finansowych, chcę wspólnie walczyć o swoje prawa, bo uważają, że działania zarządu Hawe nie rokują dobrze firmie. Zawarli zatem porozumienie, w którym zobowiązali się m.in.  do jednomyślnego wyrażania stanowiska we wszelkich sprawach dotyczących spółki, w…

Zarządca Hawe uważał postępowanie sanacyjne za nierealne

Zarządca Hawe w restrukturyzacji złożył wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego, bo uznał, że podane przez dłużnika źródła finansowania układu oraz kosztów postępowania sanacyjnego były nierealne, wynika z treści złożonego w sądzie wniosku, do którego dotarła agencja ISBnews. „Zarządca stoi na stanowisku, że podane przez dłużnika źródła finansowania układu oraz kosztów…

Hawe SA

Grupa świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. W czerwcu 2016 roku spółka złożyła wniosek o postępowanie sanacyjne, które sąd umorzył w sierpniu. HAWE S.A. jest spółką publiczną, której akcje od 2007 roku notowane są na…

Przejdź do paska narzędzi