wtorek, 20 Sierpień 2019

header image

nwzahawe2@gmail.com start drugiej zbiórki porozumienia akcjonariuszy

Moi drodzy mając na uwadze brak informacji od zarządcy jak i od zarządu Hawe na temat obecnego stanu spółki wychodzę naprzeciw zgłoszeniom chęci jednoczenia się w obronie akcjonariuszy drobnych . Pierwsza zbiórka trwała pół roku zakończyła się powodzeniem – http://pulsinwestora.pb.pl/4640416,17873,35-akcjonariuszy-hawe-zawarlo-porozumienie Mając na uwadze brak raportów ze spółki ,ostatnie zawieszenia oraz…

Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy (RB-46/2016)

Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy (RB-46/2016)  Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: HAWE S.A. (dalej „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 października 2016 r. Emitent otrzymał od radcy prawnego Aleksandry Niedziałek, działającej w imieniu akcjonariuszy…

Powstało Porozumienie Akcjonariuszy

W dniu 13.10.2016 r. powstało Porozumienie Akcjonariuszy spółki HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie 00-486 ul. Franciszka Nullo 2. Akcjonariusze zawiązanego porozumienia posiadają jednolitą wizję sposobu funkcjonowania i rozwoju spółki, a przedmiotowe porozumienie zostało zawarte w celu wspólnego, wzajemnie uzgodnionego, współdziałania dla jej dobra ukierunkowanego na jej rozwój, zobowiązując się do jednomyślnego…

Sąd postanowił o umorzeniu postępowania sanacyjnego

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego Hawe, podała spółka. „W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że podstawą umorzenia postępowania sanacyjnego wobec spółki było spełnienie się przesłanek, o których mowa w  325 ust. 2 oraz 326 ust. 2 i…

Informacja w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta (RB-44/2016)

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: HAWE S.A. _dalej „Emitent”_ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 października 2016 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie „GPW” na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego „KNF”, podjął uchwałę o…

Powzięcie informacji o podjęciu przez Radę Wierzycieli uchwały o zmianie Zarządcy oraz zasadności prowadzenia postępowania sanacyjnego (RB-43/2016)

Temat Powzięcie informacji o podjęciu przez Radę Wierzycieli uchwały o zmianie Zarządcy oraz zasadności prowadzenia postępowania sanacyjnego (RB-43/2016) Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: HAWE S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że uzyskała informację, iż dniu 21 września 2016 r. Rada Wierzycieli ustanowiona w postępowaniu sanacyjnym…

Przejdź do paska narzędzi