wtorek, 19 Luty 2019

header image

Powstało Porozumienie Akcjonariuszy

W dniu 13.10.2016 r. powstało Porozumienie Akcjonariuszy spółki HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie 00-486 ul. Franciszka Nullo 2. Akcjonariusze zawiązanego porozumienia posiadają jednolitą wizję sposobu funkcjonowania i rozwoju spółki, a przedmiotowe porozumienie zostało zawarte w celu wspólnego, wzajemnie uzgodnionego, współdziałania dla jej dobra ukierunkowanego na jej rozwój, zobowiązując się do jednomyślnego…

Sąd postanowił o umorzeniu postępowania sanacyjnego

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego Hawe, podała spółka. „W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że podstawą umorzenia postępowania sanacyjnego wobec spółki było spełnienie się przesłanek, o których mowa w  325 ust. 2 oraz 326 ust. 2 i…

Informacja w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta (RB-44/2016)

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: HAWE S.A. _dalej „Emitent”_ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 października 2016 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie „GPW” na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego „KNF”, podjął uchwałę o…

Powzięcie informacji o podjęciu przez Radę Wierzycieli uchwały o zmianie Zarządcy oraz zasadności prowadzenia postępowania sanacyjnego (RB-43/2016)

Temat Powzięcie informacji o podjęciu przez Radę Wierzycieli uchwały o zmianie Zarządcy oraz zasadności prowadzenia postępowania sanacyjnego (RB-43/2016) Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: HAWE S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że uzyskała informację, iż dniu 21 września 2016 r. Rada Wierzycieli ustanowiona w postępowaniu sanacyjnym…

Drobni akcjonariusze Hawe chcą wspólnie walczyć o swoje prawa

Mniejszościowi akcjonariusze Hawe, posiadający w sumie do 5 proc. akcji giełdowej spółki będącej w tarapatach finansowych, chcę wspólnie walczyć o swoje prawa, bo uważają, że działania zarządu Hawe nie rokują dobrze firmie. Zawarli zatem porozumienie, w którym zobowiązali się m.in.  do jednomyślnego wyrażania stanowiska we wszelkich sprawach dotyczących spółki, w…

Zarządca Hawe uważał postępowanie sanacyjne za nierealne

Zarządca Hawe w restrukturyzacji złożył wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego, bo uznał, że podane przez dłużnika źródła finansowania układu oraz kosztów postępowania sanacyjnego były nierealne, wynika z treści złożonego w sądzie wniosku, do którego dotarła agencja ISBnews. „Zarządca stoi na stanowisku, że podane przez dłużnika źródła finansowania układu oraz kosztów…

Hawe SA

Grupa świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. W czerwcu 2016 roku spółka złożyła wniosek o postępowanie sanacyjne, które sąd umorzył w sierpniu. HAWE S.A. jest spółką publiczną, której akcje od 2007 roku notowane są na…

Przejdź do paska narzędzi