poniedziałek, 19 Październik 2020

header image

Mąż opatrznościowy dla Hawe potrzebny

Nic na wiarę, więc z dystansem odnosiłem do wszelkich enuncjacji stron konfliktu o Hawe tj. zarządu spółki i jej głównych wierzycieli. Każda z nich bije swoją pianę. Dopiero lektura sprawozdania rocznego 2017 r. Hawe Telekom – jedynego coś wartego aktywa grupy – pozwoliło mi na wyrobienie sobie – lepszej lub gorszej –…

Hawe Telekom zrealizuje dla NASK budowę części Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) – Hawe Telekom oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK) podpisały umowę na dostawę pięciu łączy transmisji danych dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), podała spółka. W ramach współpracy Hawe Telekom dostarczy łącza do Ełku, Gorzowa Wielkopolskiego, Konina, Olsztyna i Poznania, co stanowi 20%…

NASK wybrał dostawców teletransmisji dla OSE

NASK rozstrzygnął przetarg na teletransmisję od węzłów agregujących linie, którymi podłączane są (i będą) placówki edukacyjne do centralnego węzła Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) w warszawskim centrum LIM. Zapytanie ofertowe dotyczyło świadczenia usługi teletransmisji danych, gwarantującej pasmo 1 Gb/s / 10 Gb/s pomiędzy ODF zlokalizowanym w Punkcie Styku Sieci OSE a ODF zlokalizowanym w PWR. W…

Mediatel: 464 ważne głosy

Mediatel, właściciel światłowodowego operatora Hawe Telekom, poinformował o decyzji sądu, który umorzył postępowanie sanacyjne w HT, kiedy nie doszło do zawarcia układu z wierzycielami. Decyzja jest nieprawomocna, zarząd Hawe Telekom już zapowiedział, że się od niej odwoła. „Parkiet” uzyskał dostęp do sprawozdania z procedury głosowania wierzycieli, które zawiera szczegółowe informacje…

Zarząd Hawe Telekom nie zgadza się z nieprawomocną decyzją sądu

Zarząd Hawe Telekom nie zgadza się z nieprawomocną decyzją sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego. Sąd umorzył postępowanie sanacyjne Spółka otrzymała informację, iż postanowieniem z dnia 24 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Warszawie X Wydział Gospodarczy stwierdził, iż w wyniku głosowania, w postępowaniu sanacyjnym Hawe Telekom, nad pierwotnymi propozycjami układowymi…

Mediatel: Dwa raporty z 2017 r.

Mediatel, właściciel Hawe Telekom, czyli światłowodowej firmy w restrukturyzacji, która nie może porozumieć się z największym wierzycielem – Agencją Rozwoju Przemysłu – co do przyszłości, opublikował dwa zaległe sprawozdania za 2017 r. Pierwsze z nich to raport półroczny. Drugie – za III kwartał ub.r. Hawe Telekom ma znaczący wpływ na…

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Data: 2018-07-19 Firma: MEDIATEL SA Spis tresci: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik 2017.09_SSF_GK_MTL_SA_.pdf Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017 kwartał / rok _zgodnie z § 60 ust. 2…

Data publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2017 r. bez raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 15 / 2018 Data sporządzenia: 2018-07-16 Skrócona nazwa emitenta MEDIATEL Temat Data publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2017 r. bez raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu…

Przejdź do paska narzędzi