wtorek, 19 Luty 2019

header image

Mediatel: 464 ważne głosy

Mediatel, właściciel światłowodowego operatora Hawe Telekom, poinformował o decyzji sądu, który umorzył postępowanie sanacyjne w HT, kiedy nie doszło do zawarcia układu z wierzycielami. Decyzja jest nieprawomocna, zarząd Hawe Telekom już zapowiedział, że się od niej odwoła. „Parkiet” uzyskał dostęp do sprawozdania z procedury głosowania wierzycieli, które zawiera szczegółowe informacje…

Zarząd Hawe Telekom nie zgadza się z nieprawomocną decyzją sądu

Zarząd Hawe Telekom nie zgadza się z nieprawomocną decyzją sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego. Sąd umorzył postępowanie sanacyjne Spółka otrzymała informację, iż postanowieniem z dnia 24 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Warszawie X Wydział Gospodarczy stwierdził, iż w wyniku głosowania, w postępowaniu sanacyjnym Hawe Telekom, nad pierwotnymi propozycjami układowymi…

Mediatel: Dwa raporty z 2017 r.

Mediatel, właściciel Hawe Telekom, czyli światłowodowej firmy w restrukturyzacji, która nie może porozumieć się z największym wierzycielem – Agencją Rozwoju Przemysłu – co do przyszłości, opublikował dwa zaległe sprawozdania za 2017 r. Pierwsze z nich to raport półroczny. Drugie – za III kwartał ub.r. Hawe Telekom ma znaczący wpływ na…

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Data: 2018-07-19 Firma: MEDIATEL SA Spis tresci: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik 2017.09_SSF_GK_MTL_SA_.pdf Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017 kwartał / rok _zgodnie z § 60 ust. 2…

Data publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2017 r. bez raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 15 / 2018 Data sporządzenia: 2018-07-16 Skrócona nazwa emitenta MEDIATEL Temat Data publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2017 r. bez raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu…

Informacja o złożeniu zaktualizowanych propozycji układowych HAWE Telekom

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 13 / 2018 Data sporządzenia: 2018-07-04 Skrócona nazwa emitenta MEDIATEL Temat Informacja o złożeniu zaktualizowanych propozycji układowych HAWE Telekom Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.,…

Zakończenie procedury podpisywania umów z Huawei Polska

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 14 / 2018 Data sporządzenia: 2018-07-04 Skrócona nazwa emitenta MEDIATEL Temat Zakończenie procedury podpisywania umów z Huawei Polska Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., zarząd…

Zakończenie procesu negocjacji z Huawei Polska

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 12 / 2018 Data sporządzenia: 2018-06-22 Skrócona nazwa emitenta MEDIATEL Temat Zakończenie procesu negocjacji z Huawei Polska Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., zarząd MEDIATEL…

Przejdź do paska narzędzi