O nas

Jesteśmy grupą akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Hawe pragnącymi mieć wpływ na pozytywne zmiany w Spółce.

Sytuacja w Hawe S.A.  jest bardzo trudna, a my jako akcjonariusze mniejszościowi jesteśmy pozbawieni rzetelnych informacji w postaci komunikatów oraz raportów finansowych. Dezinformacja i niezrozumiałe poczynania Zarządu Hawe S.A. oraz Zarządcy Przymusowego przyczyniły się spekulacji giełdowych oraz do dużych strat akcjonariuszy naszej grupy.

Poprzez zawarcie porozumienia planujemy wykonać szereg zmian i działań naprawczych mających na celu uzdrowienie trudnej sytuacji Spółki.

 

Kontakt:

a) dla Pełnomocnika Porozumienia – email: przedstawicielporozumieniahawe@gmail.com

b) dla Członków Porozumienia – email: nwzahawe@gmail.com

 

Informator Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Hawe

Ze względu na barierę informacyjną na jaką napotykają drobni akcjonariusze i osoby zainteresowane losem Hawe S.A.,  grupa społeczników postanowiła stworzyć stronę internetową, za pomocą której będą udostępniane wszystkie ważne informacje dotyczące tej spółki.

Pragniemy zwiększyć dostęp do informacji, gdyż obecne środki przekazu nie pełnią takiej roli. Nie są spełniane nawet podstawowe obowiązki informacyjne jakimi są publikacja skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz rocznych.

W naszym internetowym Informatorze Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Hawe będziemy na bieżąco zamieszczać pilne informacje, związane m. in. z komunikatami publikowanymi w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji jako przedruki z portali mających dostęp do tego systemu oraz informacji z innych źródeł przekazujących oficjalne i rzetelne dane. Autorzy naszego codziennego informatora będą docierać do informacji oraz tworzyć własne opracowania w oparciu o obiektywną wiedzę dotyczącą stanu spółki w celu wsparcia inwestorów w docieraniu do prawdy związanej z działalnością, stanem finansowym oraz funkcjonowaniem Hawe S.A.

Zapraszamy również wszystkich ochotników do współpracy i przesyłania informacji i artykułów na adres e-mail: nwzahawe@gmail.com