Wniosek o wydanie odcinka zbiorowego akcji Hawe

Wniosek o wydanie odcinka zbiorowego akcji Hawe

Poniżej zamieszczamy wzór pisma o wydanie odcinka zbiorowego akcji Hawe. Jest to przykładowe pismo i akcjonariusze mogą z niego skorzystać na własną odpowiedzialność. Proponujemy przeanalizowanie treści i naniesienie własnych dostosowań. Z poważaniem PAH Wniosek o wydanie odcinka zbiorowego akcji Hawe
read more
Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Wigilijny nadszedł czas, całujemy mocno Was chcemy złożyć Wam życzenia w Dniu Bożego Narodzenia, niechaj Gwiazdka Betlejemska, która świeci Wam o zmroku doprowadzi Was do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku!
read more
Dane KRS dotyczące wyznaczenia Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy

Dane KRS dotyczące wyznaczenia Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy

W związku z licznymi pytaniami w tej sprawie i wątpliwości dotyczących tak odległego terminu podajemy dane dotyczące naszej sprawy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod sygnaturą Wa XII Ns Rej KRS 59...
read more
Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów do WZ na 30 czerwca 2017

Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów do WZ na 30 czerwca 2017

Poniższa instrukcja dotyczy tylko tych akcjonariuszy, którzy dokonali, w swoich Domach Maklerskich, 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem zgłoszenia żądania wystawienia zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ. Czynności, które należy wykonać: Proszę uz...
read more
Przygotowania akcjonariuszy do Walnego Zgromadzenia Hawe S.A.

Przygotowania akcjonariuszy do Walnego Zgromadzenia Hawe S.A.

read more
Oświadczenie PAH

Oświadczenie PAH

Akcjonariusze spółki HAWE S.A. zrzeszeni w  Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych HAWE S.A. posiadający  9,15%  akcji tej spółki, są głęboko zaniepokojeni działaniami Zarządu spółki Mediatel S.A., co do treści komunikatu ogłoszonego w ...
read more
Klub Sympatyków PAH – oferta dla wszystkich drobnych akcjonariuszy

Klub Sympatyków PAH – oferta dla wszystkich drobnych akcjonariuszy

PAH posiada około 9% wszystkich akcji HAWE S.A. z uwagi na uciążliwe obowiązki informacyjne o przekroczeniu kolejnego progu 10% wstrzymujemy dopisywanie nowych członków , których ilość od miesięcy nie uległa zmianie a jedynie sukcesywnie wzrasta ilo...
read more
ORSS – bezprawne uchwały publikowane 2 dni przed odwieszeniem – nieudolne straszenie

ORSS – bezprawne uchwały publikowane 2 dni przed odwieszeniem – nieudolne straszenie

Przyzwyczajeni do tych wątpliwej jakości zagrywek zwracamy uwagę że oddanie udziałów bezprawnie uchwalone miało już miejsce w lutym 2016 r.:  http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,313317 pół roku później Sąd wyśmiał te szemrane nieudolne...
read more