Hawe Telekom – Uchylenie postanowienia sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-17
Skrócona nazwa emitenta
MEDIATEL
Temat
Hawe Telekom – Uchylenie postanowienia sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., zarząd MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej, iż w dniu dzisiejszym tj. 17.01.2018 r. powziął informację, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy („Sąd Odwoławczy”) w dniu 15 stycznia 2019 r. wydał postanowienie o uchyleniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego oraz postanowienie sędziego – komisarza w przedmiocie stwierdzenia nie przyjęcia układu i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.
Postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania sanacyjnego zostało zaskarżone w dniu 20 sierpnia 2018 r. przez spółkę zależną Emitenta – HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka zależna”), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2018.
W opinii Zarządu Emitenta, postanowienie Sądu Odwoławczego ułatwi przyjęcie układu i stabilizację sytuacji w Spółce zależnej.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-17 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

Źródło: bankier.pl

https://www.bankier.pl/wiadomosc/MEDIATEL-Hawe-Telekom-Uchylenie-postanowienia-sadu-o-umorzeniu-postepowania-sanacyjnego-7637586.html#hyxq68qa41

Dodaj komentarz