NASK wybrał dostawców teletransmisji dla OSE

NASK rozstrzygnął przetarg na teletransmisję od węzłów agregujących linie, którymi podłączane są (i będą) placówki edukacyjne do centralnego węzła Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) w warszawskim centrum LIM.

Zapytanie ofertowe dotyczyło świadczenia usługi teletransmisji danych, gwarantującej pasmo 1 Gb/s / 10 Gb/s pomiędzy ODF zlokalizowanym w Punkcie Styku Sieci OSE a ODF zlokalizowanym w PWR. W zamówieniu do przygotowania i zestawienia było 25 łączy transmisji danych z lokalnych punktów styku sieci OSE z punktem wymiany ruchu, znajdującym się w LIM. Zamówienie operatora OSE będzie realizowane od uruchomienia usługi teletransmisji danych do dnia 30 września 2019 r.

Najwięcej ilościowo zamówień na zestawienie 10 łączy zdobyła Netia, następnie Hawe (5), Orange (4), po dwa uzyskali T-Mobile i mali operatorzy z projektu MDO, a jedno Inea. W jednym przypadku postępowanie zostało unieważnione

Ceny miesięcznego abonamentu, jakie będzie płacić NASK wahają się przeważnie od kilkuset złotych do ponad 2,5 tys. zł. Wyjątkiem jest tu Inea, która będzie otrzymywać ponad 12 tys. zł.


MAREK JAŚLAN

telko.in

https://www.telko.in/nask-wybral-dostawcow-teletransmisji-dla-ose

Dodaj komentarz