NASK wybrał dostawców teletransmisji dla OSE

NASK wybrał dostawców teletransmisji dla OSE

NASK rozstrzygnął przetarg na teletransmisję od węzłów agregujących linie, którymi podłączane są (i będą) placówki edukacyjne do centralnego węzła Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) w warszawskim centrum LIM. Zapytanie ofertowe dotyczyło świadczenia usługi teletransmisji danych, gwarantującej pasmo 1 Gb/s / 10 Gb/s pom...
read more