Zarząd Hawe Telekom nie zgadza się z nieprawomocną decyzją sądu

Zarząd Hawe Telekom nie zgadza się z nieprawomocną decyzją sądu

Zarząd Hawe Telekom nie zgadza się z nieprawomocną decyzją sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego. Sąd umorzył postępowanie sanacyjne Spółka otrzymała informację, iż postanowieniem z dnia 24 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Warszawie X Wydział Gospodarczy stwierdził, iż w wyniku...
read more