Mediatel: Dwa raporty z 2017 r.

Mediatel: Dwa raporty z 2017 r.

Mediatel, właściciel Hawe Telekom, czyli światłowodowej firmy w restrukturyzacji, która nie może porozumieć się z największym wierzycielem – Agencją Rozwoju Przemysłu – co do przyszłości, opublikował dwa zaległe sprawozdania za 2017 r. Pierwsze z nich to raport półroczny. Drugie –...
read more
Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Data: 2018-07-19 Firma: MEDIATEL SA Spis tresci: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik 2017.09_SSF_GK_MTL_SA_.pdf A...
read more
Data publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2017 r. bez raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego

Data publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2017 r. bez raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 15 / 2018 Data sporządzenia: 2018-07-16 Skrócona nazwa emitenta MEDIATEL Temat Data publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2017 r. bez raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półroczn...
read more
Informacja o złożeniu zaktualizowanych propozycji układowych HAWE Telekom

Informacja o złożeniu zaktualizowanych propozycji układowych HAWE Telekom

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 13 / 2018 Data sporządzenia: 2018-07-04 Skrócona nazwa emitenta MEDIATEL Temat Informacja o złożeniu zaktualizowanych propozycji układowych HAWE Telekom Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje ...
read more
Zakończenie procedury podpisywania umów z Huawei Polska

Zakończenie procedury podpisywania umów z Huawei Polska

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 14 / 2018 Data sporządzenia: 2018-07-04 Skrócona nazwa emitenta MEDIATEL Temat Zakończenie procedury podpisywania umów z Huawei Polska Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść rap...
read more