Zakończenie procesu negocjacji z Huawei Polska

Zakończenie procesu negocjacji z Huawei Polska

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 12 / 2018 Data sporządzenia: 2018-06-22 Skrócona nazwa emitenta MEDIATEL Temat Zakończenie procesu negocjacji z Huawei Polska Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego...
read more
Mediatel, Orange: Co dalej z układem w Hawe Telekomie

Mediatel, Orange: Co dalej z układem w Hawe Telekomie

Coraz bardziej komplikuje się sytuacja prawna głosowania wierzycieli Hawe Telekomu. Chociaż w kwietniu zarządca HT Wiesław Ostrowski wezwał wierzycieli do oddania głosów nad propozycjami przedstawionymi przez radę wierzycieli i zarząd do 25 maja, gł...
read more
Wycofanie propozycji układowych złożonych przez HAWE Telekom

Wycofanie propozycji układowych złożonych przez HAWE Telekom

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2018 Data sporządzenia: 2018-06-19 Skrócona nazwa emitenta MEDIATEL Temat Wycofanie propozycji układowych złożonych przez HAWE Telekom Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treś...
read more
Hawe Telekom i litewska Telia zmodernizowały transgraniczny punkt styku sieci

Hawe Telekom i litewska Telia zmodernizowały transgraniczny punkt styku sieci

Hawe Telekom i jej litewski klient – operator telekomunikacyjny Telia Lietuva (dawniej TEO) zakończyły modernizację transgranicznego punktu styku pomiędzy swoimi sieciami światłowodowymi, podał polski operator. „Nowa inwestycja umożliwiła ...
read more