Parkiet: Nad czym mają głosować wierzyciele Hawe?

Jeszcze trzy dni pozostało na głosowanie nad propozycjami układowymi dla znajdującej się w procesie restrukturyzacji spółki Hawe Telekom. Teoretycznie wierzyciele mogą się wypowiedzieć na temat propozycji zarządu, ale tylko teoretycznie, bo – jak twierdzi największy z nich, czyli Agencja Rozwoju Przemysłu – poprawiona niedawno propozycja jeszcze do nich nie trafiła – pisze dzisiaj Gazeta Giełdy Parkiet.

Powyższe rodzi wątpliwości, czy propozycja zarządu ostatecznie zostanie poddana przez sąd pod głosowanie.

Na domiar niedawno rada wierzycieli wycofała własną propozycję układową. Wedle Parkietu, stało się to wbrew ARP przegłosowanej przez innych wierzycieli. Decyzja rady o wycofaniu własnej propozycji nie jest jednak jeszcze prawomocna i może na nią nie wyrazić zgody sędzia komisarz Hawe Telekom.


Źródło:

PARKIET, Ł.D.

https://www.telko.in/parkiet-nad-czym-maja-glosowac-wierzyciele-hawe

Dodaj komentarz