Rada Wierzycieli Hawe Telekom wycofuje propozycje układowe

Mediatel poinformował, że Rada Wierzycieli Hawe Telekom podjęła uchwałę w sprawie wycofania propozycji układowych, złożonych przez Radę Wierzycieli w grudniu 2016 r. Przewidywała ona zaspokojenie wierzycieli poprzez sprzedaż całości przedsiębiorstwa Hawe Telekom.

Jednak według zarządu Mediatela, uchwała podjęta przez Radę Wierzycieli Hawe Telekom  jest nieprawomocna. Argumentuje bowiem, że zgodnie z przepisem art. 136 ustawy Prawo restrukturyzacyjne jedynie  w terminie tygodnia od dnia zamieszczenia uchwały rady wierzycieli w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości uczestnik postępowania oraz zarządca albo nadzorca sądowy mogą wnieść zarzuty przeciwko takiej uchwale.

Wcześniej Mediatel informował, że jego spółka zależna Hawe Telekom zmodyfikowała propozycję układu z wierzycielami. Głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami układowymi rozpoczęło się w zeszłym miesiącu. Zgodnie z postanowieniem sądu zarządca w terminie do 11 lipca br. ma złożyć do Sędziego Komisarza podsumowanie głosowania. Zgodnie z zatwierdzonym przez sąd spisem wierzytelności w głosowaniu może wziąć udział do 1 tys. podmiotów.


Źródło:

Marek Jaślan

telko.in

https://www.telko.in/rada-wierzycieli-hawe-telekom-wycofuje-propozycje-ukladowe

Dodaj komentarz