Wycofanie propozycji układowych złożonych przez Radę Wierzycieli

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-18
Skrócona nazwa emitenta
MEDIATEL
Temat
Wycofanie propozycji układowych złożonych przez Radę Wierzycieli
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018 opublikowanego w dniu 19 kwietnia 2018 r., zarząd MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu 18 maja 2018 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Wierzycieli spółki zależnej – HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji _dalej: „HAWE Telekom”_, w dniu 16 maja 2018 r. uchwały w sprawie wycofania propozycji układowych, złożonych przez Radę Wierzycieli – Uchwałą z dnia 14 grudnia 2016 roku.
Zarząd Spółki informuje, iż ww. uchwała podjęta przez Radę Wierzycieli HAWE Telekom w dniu 16 maja 2018 r. jest nieprawomocna. Zgodnie z przepisem art. 136 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne w terminie tygodnia od dnia zamieszczenia uchwały rady wierzycieli w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości uczestnik postępowania oraz zarządca albo nadzorca sądowy mogą wnieść zarzuty przeciwko ww. uchwale.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-18 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,386150

Dodaj komentarz