HAWE Telekom na Nowym Jedwabnym Szlaku

HAWE Telekom na Nowym Jedwabnym Szlaku w zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Nowy styk DWDM pomiędzy HAWE Telekom i białoruskim NTEC

HAWE Telekom i białoruska firma NTEC (National Traffic Exchange Center) uruchomiły na granicy polsko – białoruskiej, w rejonie Brześcia, styk światłowodowy działający w oparciu o technologię DWDM. To kolejny po Frankfurcie nad Menem międzyoperatorski punkt styku w ofercie polskiej firmy, który zwiększy możliwości w zakresie obsługi ruchu internetowego oraz świadczenia usług transmisji danych dla klientów operatorskich oraz korporacyjnych Spółki. W opinii Zarządu HAWE Telekom inwestycja ta umożliwi pozyskanie nowych kontraktów wśród przedsiębiorstw zainteresowanych transferem danych w relacji Europa Zachodnia – Europa Wschodnia – Azja.

Nowy punkt styku z firmą NTEC umożliwia uruchamianie kanałów transmisyjnych o przepływnościach do n x 400 Gbps. Inwestycja była możliwa dzięki uruchomieniu na całej sieci HAWE Telekom nowego systemu DWDM – Huawei OSN 8800 najnowszej generacji. System umożliwia między innymi automatyczne przełączanie kanałów w warstwie optycznej na drogi zapasowe oraz wykrywanie i precyzyjne lokalizowanie uszkodzeń włókien światłowodowych w sieci liniowej poprzez wykonywanie pomiarów OTDR w czasie rzeczywistym.

NTEC to przedsiębiorstwo państwowe Republiki Białoruś, założone w celu rozwoju nowoczesnej sieci transmisji danych poprzez implementację nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, przyciąganie w tym obszarze krajowych i zagranicznych inwestycji oraz podnoszenie jakości i obniżanie kosztów świadczonych usług transmisji danych. NTEC zapewnia szeroki zakres usług zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Firma jest jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Republice Białoruś, którzy działają na skalę międzynarodową. Jest obecna we wszystkich segmentach rynku usług telekomunikacyjnych. Usługi są oparte na uruchomionej w 2013 r. szybkiej sieci szkieletowej DWDM w tym m.in: obsługa ruchu tranzytowego, łącza międzynarodowe, dostęp do zasobów globalnego Internetu.

„Organizacja interkonektów z sieciami partnerów w krajach ościennych jest ważnym  elementem naszej strategii rozwoju,  która pozwala nam lepiej zaspokajać potrzeby naszych klientów, zarówno na Białorusi, jak i za granicą. Łączność z centrami danych we Frankfurcie jest bardzo ważna dla nas i dla naszych klientów. Testy łączy przebiegły wzorowo. Oczekujemy szybkiej komercjalizacji nowej infrastruktury.”-  komentuje Siergiej Budionny, Wicedyrektor ds. technicznych firmy NTEC.

Po uruchomieniu w marcu br. węzła we Frankfurcie nad Menem to nasza kolejna inwestycja, z którą wpisujemy się w program budowy Nowego Jedwabnego Szlaku w zakresie m.in. rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Dla HAWE Telekom to szansa na zdobycie nowych klientów zainteresowanych m.in. transferem danych w relacji Europa Zachodnia – Europa Wschodnia – Azja. Jestem przekonany, że w perspektywie długoterminowej wpłynie to pozytywnie na pozycję rynkową, ale przede wszystkim kondycję finansową firmy.”-  komentuje Dominik Drozdowski, Wiceprezes Zarządu HAWE Telekom.

HAWE Telekom świadczy usługi w oparciu o własną Ogólnopolską Sieć Światłowodową HAWE o długości ponad 4 tys. km. Obejmują one sprzedaż i dzierżawę rurociągu teletechnicznego i włókien światłowodowych, usługi transmisji danych, dostępu do sieci Internet, kolokacji oraz usług nadzoru i serwisu sieci.

Wśród Klientów HAWE Telekom znajdują się zarówno liderzy rynku telekomunikacyjnego: najwięksi operatorzy krajowi w tym operatorzy sieci telefonii komórkowych oraz operatorzy międzynarodowi jak również liczne firmy z grona lokalnych ISP i CTV. Dzięki wielu światłowodowym stykom transgranicznym, HAWE Telekom jest największym polskim dostawcą usług telekomunikacyjnych na potrzeby tranzytu międzynarodowego.


źródło: HAWE Telekom

Dodaj komentarz