ORSS o śledztwie prokuratury w sprawie podkarpackiej RSS

Zarząd ORSS przedstawił swe stanowisko na temat czynności podjętych w sprawie śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie dotyczącego podkarpackiej regionalnej sieci szerokopasmowej (RSS):

Zarząd ORSS informuje, iż z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości informację o przeprowadzeniu czynności z zabezpieczenia dowodów w postaci danych z nośników elektronicznych jakich dokonano w ubiegłym miesiącu w Rzeszowie. Uważamy bowiem, iż w wyniku podjętych czynności istnieje szansa na zabezpieczenie kluczowych dla sprawy dowodów, które były dotychczas ukrywane przed Zarządem ORSS w latach 2015 – 2016 przez Alcatel – Lucent Polska Sp. z o. o. („Alcatel”) oraz TP Teltech Sp. z o. o. („Teltech”), będących tzw. Sponsorami Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podkarpackie oraz faktycznymi beneficjentami tego projektu (100 proc. wynagrodzenia za budowę sieci miało trafić do trzech Sponsorów Projektu). Mamy nadzieję, iż po trwającym ponad 2 lata śledztwie, Prokuratura pozyska dowody wskazujące na nieprawidłowe wykonanie prac przez Alcatel oraz Teltech, na co ORSS od początku wskazywała jako jeden z dwóch podstawowych argumentów w obronie przed formułowanymi niesłusznie zarzutami. Drugim niezwykle istotnym argumentem podnoszonym od początku przez ORSS jest fakt bezsprzecznego zobowiązania się Alcatel oraz Teltech do przekazania ORSS zasobów finansowych w postaci zobowiązania się tych podmiotów do udzielenia ORSS pożyczek finansowych do realizacji przedsięwzięcia, w tym do realizacji fazy operacyjnej trwającej do dnia 31 grudnia 2023 roku. Udzielenia ww. pożyczek zarówno Alcatel jak i Teltech ostatecznie ORSS odmówiły.

Liczymy na to, iż w świetle możliwych do uzyskania w ten sposób informacji, prowadzone śledztwo zyska nowe, obiektywne dowody, które pozwolą jednoznacznie oczyścić z zarzutów stawianych ORSS i skierować sprawę do merytorycznego rozstrzygania przed sądami cywilnymi.

Zarząd ORSS


Marek Jaślan

telko.in

https://www.telko.in/orss-o-sledztwie-prokuratury-w-sprawie-podkarpackiej-rss

Dodaj komentarz