Hawe przekonywało sąd, że nie ma 100 zł na opłaty

Akcjonariusze spółki Hawe zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy (PAH) będący największym ujawnionym akcjonariuszem spółki, uważają, że jej zarząd znów złamał prawo,  kolejny raz odwołując walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na 2 maja b.r.

Przypominają, że obecnie PAH czeka na uprawomocnienie się wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Warszawie z dniu 6 marca 2018 r., w którym to został upoważniony do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W toku odwołania się od decyzji sądu spółka wnioskowała o zwolnienie z opłaty w wysokości 100 zł, co PAH dziwi, skoro zarząd pozywa byłego zarządcę na 700 tys. zł i na to środki potrafi uzyskać. 

– Chcielibyśmy widzieć równie szybkie działanie ze strony spółki w stosunku do opublikowania zaległych raportów jak do pozwu w stosunku do byłego zarządcy. Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć wszystkim , że w raporcie bieżącym nr 6/2016  z dnia 29.01.2016 r. prezes  oficjalnie podał terminy publikacji zaległych raportów a wielu akcjonariuszy oparło swoje decyzje inwestycyjne na tej podstawie – piszą akcjonariusze.

PAH czeka także na rozstrzygnięcie sądowych batalii odnośnie sprzedanych wierzytelności, sporu ORSS z województwem, zbycia większościowego pakietu w spółkach zależnych ORSS  oraz Hawe Budownictwo.

– Należy zadać pytanie dlaczego KNF w przeszłości nie skorzystał ze swoich uprawnień prokuratorskich  w celu egzekwowania sprawozdawczości Hawe S.A., dlaczego zwlekano, a w następstwie nie ukarano adekwatnie do winy sprawcy tej sytuacji, w zamian doprowadzono do ukarania akcjonariuszy drobnych, wykluczeniem ich akcji z obrotu na GPW? – pytają akcjonariusze.


Marek Jaślan

telko.in

https://www.telko.in/hawe-przekonywalo-sad-ze-nie-ma-100-zl-na-oplaty

Dodaj komentarz