HWE Złożenie pozwu o zapłatę przeciwko byłemu Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Emitenta

HWE Złożenie pozwu o zapłatę przeciwko byłemu Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Emitenta

Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. złożyła pozew o zapłatę 700.000,00 (słownie: siedemset tysięcy) PLN, przeciwko Panu Wojciechowi Makuciowi ( doradca restrukturyzacyjny nr licencji 37 )...
read more