„Drobni” przeciwko wykluczeniu Hawe

Porozumienie Akcjonariuszy Hawe wydało oświadczenie, w którym skrytykowało decyzję  KNF dotyczącą bezterminowego wykluczenia spółki z obrotu na GPW. Komisja decyzję podjęła 27 marca 2018 roku.

Porozumienie w swoim oświadczeniu prosi o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczące decyzji KNF z dnia 27.03.2018 r. odnośnie do kary finansowej nałożonej na spółkę i bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

– Jako zrzeszeni porozumieniem drobni akcjonariusze stanowczo składamy sprzeciw obu decyzjom, jako głęboko godzące w naszą prywatną sytuację ekonomiczną.  Sprawcą powstałej sytuacji w Hawe SA, w tym niepublikowanie raportów finansowych,  jest zarząd spółki oraz członkowie rady nadzorczej  składający się z konkretnych osób z imienia i nazwiska, które ponoszą osobistą odpowiedzialność za powstały stan spółki i to oni powinni ponieść konsekwencje zaniechań, a nie my akcjonariusze – czytamy w oświadczeniu.

Powód? Brak raportów

Wykluczenie nastąpiło w związku z kilkukrotnym naruszeniem przez Hawe SA ustawy o ofercie publicznej, m.in. poprzez nieprawidłowości w publikacjach raportów bieżących i okresowych, których terminowa i należyta publikacja „pozwala zachować równowagę informacyjną na rynku kapitałowym” – wynika z komunikatu KNF. Na spółkę nałożono także 700 tys. zł kary.

– W przedmiotowej sprawie Komisja stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę Hawe SA. Prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, których naruszenie stwierdziła Komisja, ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego – tłumaczyła Komisja.

KNF karze nie tak jak powinien

Z jednej strony nie sposób zgodzić się z argumentacją Komisji. Brak raportów okresowych uniemożliwia ocenę sytuacji w spółce. Obrót akcjami takiej spółki to gra w ciemno, przy okazji której rodzi się sporo pola do nadużycia. Z drugiej Porozumienie Akcjonariuszy Hawe podnosi bardzo ważną kwestię. KNF karze spółki, a nie osoby bezpośrednio odpowiedzialne za przewinę. Dodatkowo spółki to przecież własność akcjonariuszy, karząc spółkę, karze się więc pośrednio akcjonariuszy. Dla „drobnych” to kara podwójna. Najpierw bowiem poszkodowani zostali brakiem raportów, teraz za ów brak raportów dostają karę.

– KNF dużo wcześniej powinna nie dopuścić do wykluczenia Hawe SA z GPW, nakładając dotkliwe kary na zarząd, ponawiając je cyklicznie, do skutku (opublikowania zaległych sprawozdań finansowych). Takie działania odniosłyby zamierzony skutek, natomiast do tej pory KNF nie poradził sobie z problemem, ostatnią decyzją krzywdząc drobnych akcjonariuszy – przekonuje PAH.

PAH to największy akcjonariusz ujawniony w akcjonariacie Hawe. Powstał jako porozumienie drobnych akcjonariuszy, jako odpowiedź na pogarszającą się sytuację spółki. Choć Hawe znajduje się obecnie w upadłości, PAH wierzy, że da się jeszcze uzdrowić spółkę. Z tego powodu porozumienie wnosi o ponowne rozpatrzenie całej opisywanej wyżej sprawy przez KNF i decyzję nie o wykluczeniu, a jedynie zawieszeniu notowań. Wcześniej akcje Hawe pozostawały w zawieszeniu od maja 2017 roku.


Autor: Adam Torchała

bankier.pl

https://m.bankier.pl/wiadomosc/Drobni-przeciwko-wykluczeniu-Hawe-7581391.html

Dodaj komentarz