Drobni akcjonariusze Hawe mają żal do KNF

Drobni akcjonariusze Hawe mają żal do KNF

Drobni akcjonariusze spółki Hawe zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Hawe (PAH) zwrócili się do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ponowne rozpatrzenie decyzji w sprawie ukarania Hawe i bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w...
read more
„Drobni” przeciwko wykluczeniu Hawe

„Drobni” przeciwko wykluczeniu Hawe

Porozumienie Akcjonariuszy Hawe wydało oświadczenie, w którym skrytykowało decyzję  KNF dotyczącą bezterminowego wykluczenia spółki z obrotu na GPW. Komisja decyzję podjęła 27 marca 2018 roku. Porozumienie w swoim oświadczeniu prosi o ponowne ro...
read more