Hawe przekonywało sąd, że nie ma 100 zł na opłaty

Hawe przekonywało sąd, że nie ma 100 zł na opłaty

Akcjonariusze spółki Hawe zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy (PAH) będący największym ujawnionym akcjonariuszem spółki, uważają, że jej zarząd znów złamał prawo,  kolejny raz odwołując walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na 2 maja b.r. Przypominają, że obecnie PAH czeka na uprawomocnienie się wyroku...
read more
HWE Złożenie pozwu o zapłatę przeciwko byłemu Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Emitenta

HWE Złożenie pozwu o zapłatę przeciwko byłemu Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Emitenta

Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. złożyła pozew o zapłatę 700.000,00 (słownie: siedemset tysięcy) PLN, przeciwko Panu Wojciechowi Makuciow...
read more
CBA i prokurator w urzędzie marszałkowskim. Pytają o sieć szerokopasmową

CBA i prokurator w urzędzie marszałkowskim. Pytają o sieć szerokopasmową

Śledczy z warszawskiej prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego w czwartek pojawili się w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie – dowiedział się Rzeszów News.  Informacje na ten temat potwierdził nam Tomasz Leyko, rzecznik urzędu...
read more
Drobni akcjonariusze Hawe mają żal do KNF

Drobni akcjonariusze Hawe mają żal do KNF

Drobni akcjonariusze spółki Hawe zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Hawe (PAH) zwrócili się do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ponowne rozpatrzenie decyzji w sprawie ukarania Hawe i bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regul...
read more
„Drobni” przeciwko wykluczeniu Hawe

„Drobni” przeciwko wykluczeniu Hawe

Porozumienie Akcjonariuszy Hawe wydało oświadczenie, w którym skrytykowało decyzję  KNF dotyczącą bezterminowego wykluczenia spółki z obrotu na GPW. Komisja decyzję podjęła 27 marca 2018 roku. Porozumienie w swoim oświadczeniu prosi o ponowne ro...
read more