Sąd potwierdził prawo akcjonariuszy Hawe do zwołania NWZA

Akcjonariusze spółki Hawe zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Hawe będący największym ujawnionym akcjonariuszem spółki poinformowali, że 6 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Warszawie upoważnił ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podkreślają, że sąd jednoznacznie stwierdził, że prawa akcjonariuszy wynikające z kodeksu spółek handlowych zostały złamane przez Hawe. Zarządca przymusowy Hawe nie zgłosił zastrzeżeń do samego wniosku wystosowanego przez Porozumienie Akcjonariuszy Hawe.

Wcześniej w oczekiwaniu na rozstrzygniecie toczącego się wtedy postępowania sądowego Porozumienie Akcjonariuszy Hawe podjęło kolejną próbę zwołania NWZA we wniosku złożonym 30 listopada 2017 r. Spółka odnosząc się do wniosku, wyznaczyła walne zgromadzenie na odległą i świąteczną datę 2 maja 2018 r.

– Niestety, ale z przykrością musimy stwierdzić, że kolejny raz zarząd spółki z prezesem Pawłem Paluchowskim nie liczą się ze statutem spółki, którą reprezentują. Według statutu, zarząd Hawe powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania zwołania, tak, by mogło się ono odbyć najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia żądania. Wyraźnie widzimy, że na tej podstawie NWZA powinno się odbyć najpóźniej 30 stycznia 2018 r., a nie 2 maja 2018 r., jak to uczyniła spółka – podkreślają akcjonariusze Hawe.

Porozumienie Akcjonariuszy Hawe dodaje, że jest usatysfakcjonowane ostatnimi działaniami KNF, który przychylił się do ich argumentów i nie ukarał finansowo samej spółki, lecz osobę odpowiedzialną za ciągły brak raportów w spółce.

Obecnie akcjonariusze czekają na uprawomocnienie się wyroku sądu.


Źródło: Marek Jaślan

telko.in

http://www.telko.in/sad-potwierdzil-prawo-akcjonariuszy-hawe-do-zwolania-nwza

Dodaj komentarz