OGŁOSZENIE WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

HAWE TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie
KRS 0000108425, REGON 004052152, NIP 6910202318
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-04-24 r., sygnatura akt: X GRs 1/16

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym spółki postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 roku Sędzia komisarz zatwierdził spis wierzytelności HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GRs 1/16.

Dodaj komentarz