Zarząd HAWE odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd HAWE odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

W związku postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r. wydanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego...
read more
Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Z okazji Zmartwychwstania PAH  życzy wszystkim co każdemu z nas do szczęścia jest potrzebne. Niech to będzie czas spędzony w gronie ludzi najbliższych Waszym sercom, Niech powstająca do życia przyroda napełnia optymizmem wobec wszystkich planów i z...
read more
Hawe Telekom uruchomiło punkt dostępowy swojej sieci we Frankfurcie n. Menem

Hawe Telekom uruchomiło punkt dostępowy swojej sieci we Frankfurcie n. Menem

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) – Hawe Telekom uruchomiło punkt dostępowy swojej ogólnopolskiej sieci światłowodowej we Frankfurcie nad Menem (DECIX), poinformowała spółka. Firma planuje otwarcie kolejnych punktów styku z zagraniczną infrastrukt...
read more
KNF bezterminowo wykluczyła Hawe SA z obrotu na GPW

KNF bezterminowo wykluczyła Hawe SA z obrotu na GPW

PAP – Biznes 27 mar 2018, 19:49 27.03.2018, Warszawa (PAP) – Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na Hawe SA 700 tys. zł kary i bezterminowo wykluczyła akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papi...
read more
Sąd potwierdził prawo akcjonariuszy Hawe do zwołania NWZA

Sąd potwierdził prawo akcjonariuszy Hawe do zwołania NWZA

Akcjonariusze spółki Hawe zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Hawe będący największym ujawnionym akcjonariuszem spółki poinformowali, że 6 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Warszawie upoważnił ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo...
read more
OGŁOSZENIE WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

OGŁOSZENIE WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

HAWE TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie KRS 0000108425, REGON 004052152, NIP 6910202318 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-04-24 r., sygnatur...
read more
Hawe Telekom uruchomiło specjalną ofertę dla SSE dot. cyberbezpieczeństwa

Hawe Telekom uruchomiło specjalną ofertę dla SSE dot. cyberbezpieczeństwa

Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) – Hawe Telekom uruchomiło ofertę dla specjalnych stref ekonomicznych (SSE), która ma wspomóc firmy działające w SSE w zakresie cyberbezpieczeństwa, poinformowała spółka. „Hawe Telekom uruchomiła specjalną ...
read more