HWE Rozpoczęcie procesu przygotowywania zaległych sprawozdań finansowych Emitenta

Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (,,Spółka”), przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu 26 lutego 2018 r. były Syndyk masy upadłości Spółki, wydał Zarządowi Spółki (,,Zarząd”) dokumenty Spółki dotyczące działalności, majątku oraz rozliczeń, które były w jego posiadaniu w zw. z ogłoszeniem upadłości Spółki w dniu 12 czerwca 2017 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., a wcześniej były w posiadaniu osoby pełniącej funkcje Zarządcy w Spółce w zw. z otwarciem postępowania sanacyjnego Spółki w dniu 7 marca 2016 r., o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 19/2016 z dnia 8 marca 2016 r.
W związku z wejściem w posiadanie dokumentów Spółki dotyczących działalności, majątku oraz rozliczeń, Zarząd rozpoczyna proces przygotowywania zaległych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2015, 2016 oraz 2017.
Zarząd w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego Raportu bieżącego, poda do publicznej wiadomości Harmonogram publikacji zaległych raportów okresowych zawierających roczne sprawozdania finansowe za lata 2015, 2016 oraz 2017.


Źródło: money.pl

https://m.money.pl/gielda/komunikat/HAWE,HWE,komunikaty;gieldowe,hwe;rozpoczecie;procesu;przygotowywania;zaleglych;sprawozdan;finansowych;emitenta,522034.html

Dodaj komentarz