KNF karze prezesa Hawe

Paweł Paluchowski, prezes Hawe, będzie musiał zapłacić 300 tys. złotych. Taką karę nałożył na niego KNF w związku z rażącym naruszeniem obowiązków informacyjnych. 

– Komisja jednogłośnie nałożyła na Pawła Tomasza Paluchowskiego („Strona”) karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z brakiem publikacji raportów okresowych – informuje KNF w komunikacie z wtorkowego posiedzenia.

Ustalone przez KNF okoliczności tej sprawy wskazują, iż spółka publiczna nie przekazała raportów okresowych za pierwsze półrocze 2016 r. oraz za trzeci kwartał 2016 r., co stanowiło rażące naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie.

Warto dodać, że w Hawe panuje niezły bałagan. Zarząd od marca 2016 roku (miało to związek z rozpoczęciem sanacji) nie miał kontroli nad ESPI, te ukazujące się publikowane były bez podpisu. Komunikaty z ważnymi informacjami wysyłane były przez zarząd na maile redakcyjne, często ukazując się tam przed ukazaniem się w kanale ESPI. Tak było np. w czerwcu 2017 roku, gdy ogłoszono upadłość emitenta.

Z drugiej strony wspominanych przez KNF raportów nawet w tych mailach nie było, spółka zaś była wielokrotnie zawieszana za brak publikacji sprawozdań. Zawieszona pozostaje zresztą do dziś, z powodu upadłości. Dodatkowo Paluchowski pozostawał w konflikcie z głównymi akcjonariuszami spółki – Porozumieniem Akcjonariuszy Hawe.

Warto zwrócić uwagę, że tym razem KNF ukarał prezesa, nie spółkę. To rzadkość, większość kar nakładane jest na spółki, co jest bardzo niesprawiedliwe. Często przez niedopełnienie obowiązków informacyjnych cierpią drobni akcjonariusze (brak dostępu do informacji), kara dla spółki jest zaś karą de facto dla nich, bo to oni przecież są właścicielami części przedsiębiorstwa. Nie dość więc, że akcjonariusze mniejszościowi w takich sytuacjach są poszkodowani, to jeszcze karani. A przecież za każdym błędem, niedopatrzeniem, naruszeniem stoi konkretna osoba. Dobrze, że w tym przypadku KNF ukierunkował karę właśnie w tę stronę.


Źródło: bankier.pl

AT

https://www.bankier.pl/wiadomosc/KNF-karze-prezesa-Hawe-300-tys-zl-za-brak-raportow-7573649.html

Dodaj komentarz