HAWE SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2018) Informacja o oddaleniu wniosków o ogłoszenie upadłości i umorzeniu postępowania upadłościowego

Syndyk masy upadłości HAWE S.A. w upadłości podaje do publicznej wiadomości, że uzyskał informację, iż postanowieniem z dnia 6 lutego 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XXIII Gz 1281/17 Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił oba wnioski wierzycieli Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie oraz Olesińscy i Wspólnicy s.k. w Warszawie o ogłoszenie upadłości HAWE S.A.
Jednocześnie Syndyk informuje, że w sprawie o sygn. akt XXIII Gz 1279/17 postanowieniem z dnia 13 lutego 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił zażalenie wierzyciela Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
z dnia 16 sierpnia 2017 roku (sygn. akt X GUp 443/17) o umorzeniu postępowania upadłościowego HAWE S.A.
Oba wspomniane postanowienia są prawomocne.


Źródło: IGPW

https://www.igpw.pl/komunikaty/raport/hawe-w-restrukturyzacji/736567

Dodaj komentarz