Uchwała Nr 1568/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 grudnia 2017 r

§ 1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 174c ust. 2 oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy w związku z § 4 Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy z dnia

2 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, z uwagi na zakwalifikowanie akcji spółki HAWE S.A. W UPADŁOŚCI

po raz szósty z rzędu do segmentu LISTA ALERTÓW oraz brak podjęcia przez tę spółkę odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości, postanawia zawiesić w okresie od dnia 3 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. (włącznie) obrót akcjami spółki HAWE S.A.

W UPADŁOŚCI, oznaczonymi kodem „PLVENTS00019”.

§ 2

Na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia,

co następuje:

1) zlecenia maklerskie na akcje spółki HAWE S.A. W UPADŁOŚCI, o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 29 grudnia 2017 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu;

2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki HAWE S.A. W UPADŁOŚCI, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Źródło: PAP Biznes

Dodaj komentarz