Mediatel chce, by Hawe Telekom spłaciło 168 mln zł zobowiązań w ciągu siedmiu lat

Mediatel złożył w środę w sądzie rejonowym propozycje układowe dotyczące restrukturyzacji zobowiązań swojej spółki zależnej Hawe Telekom – podał Mediatel w komunikacie. Propozycje zakładają spłatę 100 proc. zobowiązań Hawe Telekom, czyli ok. 168 mln zł, w okresie około siedmiu lat.

Propozycje układowe wobec największego wierzyciela Hawe Telekom – Agencji Rozwoju Przemysłu, której spółka winna jest 80 mln zł – to spłata kwoty głównej w 21 ratach kwartalnych oraz umorzenie odsetek, jak również zabezpieczenie wykonania układu w postaci zastawu rejestrowego na całym przedsiębiorstwie Hawe Telekom.

Drugim największym wierzycielem spółki jest grupa podmiotów: Restata Investments Ltd, Central Fund of Immovables sp. z o.o., RS Development, Centrum Windykacji i Egzekucji. Łączną kwota zobowiązań Hawe Telekom wobec tej grupy to 53 mln zł, które spółka chce spłacić w ciągu roku od daty całkowitej spłaty wierzytelności pozostałych grup. Również ci wierzyciele, podobnie jak ARP, mają posiadać zabezpieczenie wykonania układu poprzez zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie Hawe Telekom.

Wierzytelności wobec podmiotów niezaliczonych od innych grupy, których wierzytelności przekraczają 10 tys. zł – łącznie 20,7 mln zł – według propozycji mają być w 50-proc. skonwertowane na akcje Hawe Telekom, w stosunku 1:1, czyli 1 zł wierzytelności ma podlegać konwercji na 1 zł wartości nominalnej udziału w spółce. Pozostałe 50 proc. wierzytelności ma być spłacone w 20 równych ratach kwartalnych.

Zobowiązanie wobec podmiotów grupy Hawe (Hawe SA, Hawe Budownictwo oraz Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe) w kwocie 2,9 mln zł, ma być w 100-proc. zamienione na udziały w Hawe Telekom, w stosunku 1:1.
Wierzytelności wobec ZUS i Skarbu Państwa (łącznie prawie 5 mln zł) spółka chce spłacić w 20 równych ratach kwartalnych.
Mniejsi wierzyciele (poniżej 10 tys. wierzytelności) mają zostać spłaceni przez Hawe Telekom w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się układu.
Właścicielem ponad 99 proc. akcji Mediatela jest Hawe. Z kolei Mediatel to właściciel Hawe Telekom, które posiada ogólnopolską sieć światłowodową o długości ponad 4 tys. km, w ramach której świadczy hurtowe usługi transmisji danych, dostępu do Internetu, IPTV oraz dzierżawy włókien światłowodowych ponad 100 krajowym oraz międzynarodowym operatorom telekomunikacyjnym.

Źródło:

Dodaj komentarz