Uchwała Nr 1568/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 grudnia 2017 r

Uchwała Nr 1568/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 grudnia 2017 r

§ 1 Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 174c ust. 2 oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy w związku z § 4 Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) w...
read more
Opóźnienie publikacji raportów za I półrocze 2017 r. i za III kw. 2017 r

Opóźnienie publikacji raportów za I półrocze 2017 r. i za III kw. 2017 r

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 36 / 2017 Data sporządzenia: 2017-12-22 Skrócona nazwa emitenta MEDIATEL Temat Opóźnienie publikacji raportów za I półrocze 2017 r. i za III kw. 2017 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy...
read more
Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Wigilijny nadszedł czas, całujemy mocno Was chcemy złożyć Wam życzenia w Dniu Bożego Narodzenia, niechaj Gwiazdka Betlejemska, która świeci Wam o zmroku doprowadzi Was do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku!
read more
MEDIATEL SA (36/2017) Złożenie propozycji układowych przez Hawe Telekom

MEDIATEL SA (36/2017) Złożenie propozycji układowych przez Hawe Telekom

2017-12-20 11:50:02 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 r. Zarząd spółki zależnej Emitenta – HAWE Telekom sp. z o.o...
read more
Mediatel chce, by Hawe Telekom spłaciło 168 mln zł zobowiązań w ciągu siedmiu lat

Mediatel chce, by Hawe Telekom spłaciło 168 mln zł zobowiązań w ciągu siedmiu lat

Mediatel złożył w środę w sądzie rejonowym propozycje układowe dotyczące restrukturyzacji zobowiązań swojej spółki zależnej Hawe Telekom – podał Mediatel w komunikacie. Propozycje zakładają spłatę 100 proc. zobowiązań Hawe Telekom, cz...
read more
Dane KRS dotyczące wyznaczenia Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy

Dane KRS dotyczące wyznaczenia Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy

W związku z licznymi pytaniami w tej sprawie i wątpliwości dotyczących tak odległego terminu podajemy dane dotyczące naszej sprawy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod sygnaturą Wa XII Ns Rej KRS 59...
read more
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.

HAWE SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w upadłości na dzień 02 maja 2018 r. w związku z żądaniem akcjonariuszy w trybie art. 400 §1 k.s.h. 2017-12-12 22:34:02 Podstawa prawna: Art. 56 u...
read more