Raport bieżący nr 35/2017 MEDIATEL

Raport bieżący nr 35/2017 MEDIATEL

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 35/2017 Data sporządzenia:2017-11-27 Skrócona nazwa emitenta MEDIATEL Temat Opóźnienie publikacji raportów za I półrocze 2017 r. i za III kw. 2017 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie –...
read more
ORSS informuje o prowadzonych sprawach sądowych

ORSS informuje o prowadzonych sprawach sądowych

Zarząd spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS) poinformował, że powziął informację, o prawomocnym umorzeniu przez sąd postępowania, jakie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Olsztynie pod sygnaturą akt PO II DS.21.2016 przeciwko ORSS z...
read more