Postanowienie o oddaleniu zażalenia na postanowienie o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Hawe Telekom

Postanowienie o oddaleniu zażalenia na postanowienie o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Hawe Telekom

Firma: MEDIATEL SA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 33/2017 Data sporządzenia: 2017-10-24 Skrócona nazwa emitenta MEDIATEL Temat...
read more