Raport bieżący nr 34/2017 MEDIATEL

Raport bieżący nr 34/2017 MEDIATEL

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 34/2017 Data sporządzenia: 2017-10-30 Skrócona nazwa emitenta MEDIATEL Temat Opóźnienie publikacji raportu za I półrocze 2017 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść...
read more
Postanowienie o oddaleniu zażalenia na postanowienie o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Hawe Telekom

Postanowienie o oddaleniu zażalenia na postanowienie o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Hawe Telekom

Firma: MEDIATEL SA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 33/2017 Data sporządzenia: ...
read more
Sanacja deską ratunku dla ORSS

Sanacja deską ratunku dla ORSS

read more