Informacja o wypowiedzeniu umów zawartych z Vestor Dom Maklerskich S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16/2017
Data sporządzenia:
2017-09-21
Skrócona nazwa emitenta
HAWE w upadłości
Temat
Informacja o wypowiedzeniu umów zawartych z Vestor Dom Maklerskich S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd HAWE S.A. w upadłości („Spółka”) podaje do publicznej informacji, że w dniu 20 września 2017 r. powziął informację o tym iż do Syndyka Masy Upadłościowej Spółki wpłynęły wypowiedzenia umów zwartych z Vestor Dom Maklerski S.A. :
1.na prowadzenie ewidencji obligacji zawartej w dniu 15 maja 2014 r. (Obligacje serii J04);
2.na prowadzenie ewidencji obligacji zawartej w dniu 22 czerwca 2015 r. (Obligacje serii L02);
3.na prowadzenie ewidencji obligacji zawartej w dniu 29 maja 2013 r. (Obligacje serii J02);
4.na prowadzenie ewidencji obligacji zawartej w dniu 12 sierpnia 2014 r. (Obligacje serii K04);
5.na prowadzenie ewidencji obligacji zawartej w dniu 24 lipca 2014 r. (Obligacje serii K01);
– wszystkie z zachowaniem 3 –miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Źródło: Bankier.pl

http://www.bankier.pl/wiadomosc/HAWE-w-upadlosci-Informacja-o-wypowiedzeniu-umow-zawartych-z-Vestor-Dom-Maklerskich-S-A-7544704.html

Dodaj komentarz