Drobni akcjonariusze Hawe chcą samodzielnie zwołać WZA

Akcjonariusze spółki Hawe zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Hawe (PAH) posiadający powyżej 9 proc. akcji tej spółki i będący największym ujawnionym akcjonariuszem spółki, w odpowiedzi na liczne pytania akcjonariuszy niezrzeszonych w porozumieniu w kwestii odwołanego walnego poinformowali, że skierowali w lipcu wniosek do KRS o umożliwienie samodzielnego zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
Jak wyjaśniają, to dlatego, ponieważ zarząd spółki z prezesem Pawłem Paluchowskim pozostaje głuchy na prawa akcjonariuszy wynikających z przepisów KRS oraz samego statusu spółki Hawe. – Biorąc pod uwagę obecną sytuację spółki i czas, porozumienie wystosowało przez pełnomocnika z ramienia Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz samych wnioskodawców ponad dziesięć wniosków do KRS o przyspieszenie procedowania w tej sprawie. Liczymy, że po okresie wakacyjnym Sąd zapozna się z sytuacją akcjonariuszy i dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzenie wniosku odbyło się w jak najkrótszym czasie – wyraża nadzieję PAH.
Przy czym obecnie PAH nie przewiduje przedsięwzięcia kroków odszkodowawczych w kwestii odwołanego walnego zgromadzenia, ale nie wyklucza tego w przyszłości.
– Porozumieniu Akcjonariuszy Hawe jednocześnie z zaniepokojeniem patrzy na działania zarządu i prezesa Paluchowskiego w odniesieniu do wprowadzenia akcji Hawe na Novą Giełdę. Obecnie sama Nova Giełda jest na liście ostrzeżeń KNF oraz według doniesień prasowych została również skierowana sprawa do prokuratury przeciwko jej działalności. Ważnym elementem o którym trzeba wspomnieć, a który jest pomijany nagminnie to fakt, że przy zdeponowaniu akcji Hawe na Novej Giełdzie tracimy prawo głosu z akcji na walnym – zauważają akcjonariusze zrzeszeni PAH .
Jak podkreśla PAH, Nova Giełda obraca opcjami konwertowanymi na akcje wystawianymi przez spółkę prawa cypryjskiego przez co każdy uczestnik może dochodzić swoich praw jedynie przed wymiarem sprawiedliwości na Cyprze, a nie w Polsce.

Źródło: telko.in

Autor: Marek Jaślan
https://www.telko.in/drobni-akcjonariusze-hawe-chca-samodzielnie-zwolac-wza

Dodaj komentarz