Zarząd HAWE SA odwołuje ZWZ HAWE. SII wzywa do niezwłocznego zwołania NWZ

Zarząd HAWE SA odwołuje ZWZ HAWE. SII wzywa do niezwłocznego zwołania NWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. miało odbyć się 30 czerwca 2017 r. Jednakże do jego przeprowadzenia nie doszło. 28 czerwca o godzinie 23:01 został bowiem opublikowany raport bieżący z oświadczeniem Prezesa Zarządu HAWE S.A. o jego odwołaniu. Decyzja ta uderzyła...
read more