HAWE SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2017) Odpowiedź na zapytania skierowane do Spółki w związku z możliwością wznowienia notowań

HAWE SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2017) Odpowiedź na zapytania skierowane do Spółki w związku z możliwością wznowienia notowań

Z związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do HAWE Spółka Akcyjna w upadłości („Spółka”) dotyczącymi prawdopodobnej daty przywrócenie notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”), Zarząd udzielając odpowiedzi w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych,...
read more