Campa przegrała z Mediatelem w sądzie

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie oddalił wniosek firmy Campa o ogłoszenie upadłości Mediatela obejmującej likwidację majątku.

Sąd oddalił wniosek, ponieważ stwierdził na podstawie art. 12a ustawy Prawo upadłościowe, że spółka ta nie ma uprawnień do składnia takowego. Ponadto, jak zauważył sąd, Mediatel skutecznie zakwestionowała wierzytelności Campa.

Podstawą złożenia przez Campa wniosku o upadłość Mediatelu była wierzytelność sporna, nieuznawana przez Mediatel. Dotyczyła faktury na 110,7 tys. zł wystawionej 31 stycznia 2017 r. na podstawie umowy z dnia 22 lipca 2015 r. zawartej pomiędzy Mediatel, Campa oraz kancelarią Professio Kancelaria Prawnicza Kamiński o sporządzenie prospektu emisyjnego Mediatela.

Zdaniem Mediatela, usługa objęta zakresem umowy nie została wykonana, bo prace nad prospektem emisyjnym Mediatelu zostały zawieszone w lutym 2016 r., wynagrodzenie objęte fakturą nie stało się wymagalne ani zaskarżalne, stąd przysługuje jej przymiot sporności.


Źródło: telko.in

Marek Jaślan

https://www.telko.in/campa-przegrala-z-mediatelem-w-sadzie

Dodaj komentarz