Campa przegrała z Mediatelem w sądzie

Campa przegrała z Mediatelem w sądzie

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie oddalił wniosek firmy Campa o ogłoszenie upadłości Mediatela obejmującej likwidację majątku. Sąd oddalił wniosek, ponieważ stwierdził na podstawie art. 12a ustawy Prawo upadłościowe, że spółka ta nie ma uprawnień do składnia takowego. Ponadto,...
read more