Akcjonariusze Hawe oburzeni odwołaniem walnego

Akcjonariusze spółki Hawe, zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych, posiadający powyżej 9 proc. akcji spółki i będący największym ujawnionym akcjonariuszem spółki, są oburzeni faktem odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hawe.

Według nich, spółka nie liczy się ze zdaniem akcjonariatu łamiąc wszelkie podstawowe prawa im przysługujące, wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych. Kwestionują wyjaśnienia zarządu  spółki i prezesa Pawła Paluchowskiego, który uzasadniał decyzję nieprzygotowaniem sprawozdania finansowe spółki za 2015 i 2016 r., jak również skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Hawe za 2015 i 2016 r.

Zdaniem akcjonariuszy z Porozumienia, na WZA można było podjąć również inne sprawy, jak choćby udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

– Spółka kompletnie zignorowała postulaty PAH, które były w porządku obrad a równie istotne dla akcjonariatu. W uczciwym i przejrzystym postępowaniu można było pominąć uchwały dotyczące sprawozdań finansowych i przejść do reszty uchwał w porządku obrad – podkreślają akcjonariusze.

Informują też, że podjęli mediacje z prezesem Pawłem Paluchowskim na temat ustalenia otwarcia obrad ZWZA i ogłoszenia ewentualnej przerwy. Jednak ze strony spółki nie było dobrej woli i rozmowy zakończyły się fiaskiem.


Źródło: Marek Jaślan, www.telko.in

https://www.telko.in/akcjonariusze-hawe-oburzeni-odwolaniem-zgromadzenia

Dodaj komentarz