Akcjonariusze Hawe oburzeni odwołaniem walnego

Akcjonariusze Hawe oburzeni odwołaniem walnego

Akcjonariusze spółki Hawe, zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych, posiadający powyżej 9 proc. akcji spółki i będący największym ujawnionym akcjonariuszem spółki, są oburzeni faktem odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hawe. Według nich, spółka nie liczy się ze zdaniem akcjonariatu łamiąc wsz...
read more