Zarząd HAWE SA odwołuje ZWZ HAWE. SII wzywa do niezwłocznego zwołania NWZ

Zarząd HAWE SA odwołuje ZWZ HAWE. SII wzywa do niezwłocznego zwołania NWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. miało odbyć się 30 czerwca 2017 r. Jednakże do jego przeprowadzenia nie doszło. 28 czerwca o godzinie 23:01 został bowiem opublikowany raport bieżący z oświadczeniem Prezesa Zarządu HAWE S.A. o jego odwołaniu. Decyzja ta uderzyła...
read more
HAWE SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2017) Odpowiedź na zapytania skierowane do Spółki w związku z możliwością wznowienia notowań

HAWE SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2017) Odpowiedź na zapytania skierowane do Spółki w związku z możliwością wznowienia notowań

Z związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do HAWE Spółka Akcyjna w upadłości („Spółka”) dotyczącymi prawdopodobnej daty przywrócenie notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”), Z...
read more
Campa przegrała z Mediatelem w sądzie

Campa przegrała z Mediatelem w sądzie

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie oddalił wniosek firmy Campa o ogłoszenie upadłości Mediatela obejmującej likwidację majątku. Sąd oddalił wniosek, ponieważ stwierdził na podstawie art. 12a ustawy Prawo upadłościowe, że spółka ta nie...
read more
Akcjonariusze Hawe oburzeni odwołaniem walnego

Akcjonariusze Hawe oburzeni odwołaniem walnego

Akcjonariusze spółki Hawe, zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych, posiadający powyżej 9 proc. akcji spółki i będący największym ujawnionym akcjonariuszem spółki, są oburzeni faktem odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcj...
read more