ARP i PAH chcą odzyskać aktywa Hawe

Akcjonariusze spółki Hawe zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Hawe (PAH), posiadający blisko 10 proc. akcji tej, liczą, że wyznaczony przez sąd syndyk jako priorytet przyjmie odzyskanie utraconego majątku, a nie sprzedaż infrastruktury – napisali w oświadczeniu wydanym po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Hawe.

–Liczymy na powrót składników majątku do grupy Hawe i na powrót do drogi restrukturyzacji poprzez skuteczne działania organów państwowych, w tym największego wierzyciela – ARP– napisali w oświadczeniu.

Akcjonariusze również liczą, że zarząd Hawe zrewiduje swoje stanowisko i doprowadzi do cofnięcia decyzji o sprzedaży wierzytelności oraz udziałów w ORSS i Hawe Budownictwo.

Agencja Rozwoju Przemysłu, która zbliżyła się tym rozstrzygnięciem do zaspokojenia swoich roszczeń, na szczęście dla akcjonariuszy, wydaje się odchodzić od pomysłu sprzedaży głównego aktywa Hawe Telekom, a priorytetowym oczekiwaniem Agencji wydaje się doprowadzenie do ubezskutecznienia niekorzystnych uchwał zarządu Hawe – napisało w oświadczeniu PAH.

Podkreślają, że położenie akcjonariuszy zrzeszonych w PAH jest trudne i ostateczna ocena  wyroku sądu o upadłości Hawe, uzależnione będzie od skuteczności działań syndyka lub – ewentualnie –porozumienia między Hawe a ARP.

W tym tygodniu Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość likwidacyjną Hawe. Zarząd Hawe nie zgadza się z tym i zapowiada złożenie zażalenia na wyrok.

Z kolei ARP napisała w oświadczeniu, że Hawe nie posiada zdolności sanacyjnej, więc ogłoszenie upadłości likwidacyjnej było jedynym możliwym rozwiązaniem. Agencja podkreśliła, że dla wierzycieli najważniejsze będzie, aby syndyk podjął działania mające na celu odzyskanie aktywów wyprowadzonych poza grupę kapitałową Hawe.

Zarząd Hawe podał dziś, że popiera decyzję jednego z wierzycieli, który złożył do Sądu Rejonowego w wniosek o otwarcie ponownego postępowania sanacyjnego w spółce. Przedstawiciele zarządu skrytykowali jednocześnie stanowisko mniejszościowych akcjonariuszy zrzeszonych w Porozumieniu Akcjonariuszy Hawe, którzy nie wspierają procesu naprawy grupy kapitałowej w procesach restrukturyzacji.

– Dziwię się mało konstruktywnej krytyce PAH, którego jedynym pomysłem na odbudowanie spółki jest popieranie stanowiska ARP dążącej do likwidacji Hawe i wyprzedaży majątku grupy za bezcen. My chcemy w pierwszej kolejności dokapitalizować Mediatel i jednocześnie przeprowadzić grupę przez proces restrukturyzacji. Mniejszościowi akcjonariusze zrzeszeni w PAH nie deklarują wsparcia tego procesu, zachowując się jak typowy krótkoterminowy inwestor, który oczekuje szybkich zysków ze środków zainwestowanych w walory spółki – skomentował sytuację Paweł Paluchowski, prezes Hawe.

Nie wspieramy procesu restrukturyzacji w formie proponowanej przez zarząd Hawe, ponieważ dotychczasowe działania zarządu w ramach restrukturyzacji i pozyskania inwestora prowadzą do utraty kontroli nad spółkami grupy. Działania te są najlepszym przykładem, że nic z tego dobrego nie wynikło – odpowiada Porozumienia Akcjonariuszy Hawe.


Autor: Marek Jaślan

telko.in

http://www.telko.in/arp-i-pah-chca-odzyskac-wyprowadzone-aktywa-hawe

Dodaj komentarz