Zarząd Hawe popiera wniosek wierzyciela o otwarcie w spółce ponownej sanacji

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) – Zarząd Hawe popiera decyzję jednego z wierzycieli, który złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o otwarcie ponownego postępowania sanacyjnego w spółce, podało Hawe.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu wniosku „w opinii wierzyciela, postępowanie restrukturyzacyjne otwiera więcej możliwości pozyskania finansowania przez dłużnika, co w konsekwencji pozwoli wierzycielowi i innym wierzycielom na uzyskanie wyższego zaspokojenia. Postępowanie restrukturyzacyjne bowiem, jako zakładające kontynuację działalności przez spółkę, pozwoli na dokapitalizowanie przedsiębiorstwa przez inwestorów zewnętrznych, z którymi dłużnik prowadzi negocjacje. Wsparcie takie jest z oczywistych względów niemożliwe do uzyskania w przypadku ogłoszenia upadłości spółki.”, podało Hawe.

Wierzyciel podkreślił w swoim wniosku, że „alternatywą dla postępowania sanacyjnego pozostaje bowiem ogłoszenie upadłości dłużnika”.

12 czerwca br. Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość likwidacyjną Hawe. Zarząd Hawe poinformował wówczas, że planuje złożenie zażalenia na wyrok. Podtrzymał, że grupa jest w stanie z sukcesem zakończyć restrukturyzację w spółce zależnej Hawe Telekom, co miałoby wpłynąć pozytywnie na kondycję finansową całej grupy kapitałowej, a przede wszystkim – Mediatela.

„Zarząd Hawe S.A. popiera stanowisko wyrażone we wniosku wierzyciela. Restrukturyzacji nie prowadzi się 12 miesięcy, to proces długoletni jak pokazują przykłady nie tylko w Polsce, ale także np. w Stanach Zjednoczonych. Pozwala on uchronić firmę od upadłości, a jej pracowników od utraty miejsc pracy. W przypadku Hawe mógłby on także uchronić lepiej interesy wierzycieli, a tym bardzie akcjonariuszy niż upadłość likwidacyjna” – powiedział prezes Hawe Paweł Paluchowski, cytowany w komunikacie.

Prezes zadeklarował, że zarząd chce „w pierwszej kolejności dokapitalizować Mediatel i jednocześnie z sukcesem przeprowadzić grupę przez proces restrukturyzacji”. Według niego, mniejszościowi akcjonariusze zrzeszeni w PAH nie deklarują wsparcia tego procesu.

Po ogłoszeniu wyroku sądu w sprawie upadłości likwidacyjnej Paluchowski podkreślał, że podstawą wszelkich działań zarządu jest zapewnienie rozwoju spółki oraz zaspokojenie żądań wierzycieli, a w szczególności Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

Z kolei rzecznik ARP Joanna Zakrzewska napisała w wydanym 12 czerwca oświadczeniu, że Hawe nie posiada zdolności sanacyjnej, więc ogłoszenie upadłości likwidacyjnej było jedynym możliwym rozwiązaniem. Wskazała, że dla wierzycieli najważniejsze będzie obecnie, aby syndyk podjął działania mające na celu odzyskanie aktywów wyprowadzonych poza grupę kapitałową Hawe.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.


Źródło:  ISBnews – Biznes
14 Cze 2017, 12:51

Dodaj komentarz