MEDIATEL SA (24/2017) Informacja o zmianie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości przez HAWE Telekom

Raport bieżący 24/2017

 

Zarząd Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej „Spółka”), niniejszym informuje iż w dniu 14 czerwca 2017 r. otrzymał od HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji (dalej „HAWE Telekom”) pismo informujące o wprowadzeniu od dnia 1 stycznia 2017 r. zmiany polityki rachunkowości prowadzonej przez HAWE Telekom w zakresie rozliczania umów najmu i dzierżawy sieci światłowodowej z leasingu finansowego na leasing operacyjny.

Dotychczas umowy takie w HAWE Telekom rozliczane były jako leasing finansowy ze standardowym okresem trwania 20-lat. Obecnie natomiast będą rozliczane na zasadach leasingu operacyjnego z okresem trwania na który umowa została zawarta (wynoszący z reguły 3 – 10 lat).

Zarząd HAWE Telekom wziął pod uwagę zmiany biznesowe i produktowe na rynku telekomunikacyjnym (też konsolidacje, restrukturyzacje), trudną sytuację finansową Grupy Kapitałowej Hawe (procesy restrukturyzacyjne w HAWE Telekom i HAWE Spółka Akcyjna) oraz wypływającą z obu tych czynników faktyczną zmianę biznesowego modelu działania grupy. Dotychczasowy model oparty był na leasingu finansowym jako głównym źródle uzyskiwania przychodów.

Niniejsza zmiana wpłynie na wyniki i pozycje bilansowe w sprawozdaniach HAWE Telekom oraz Grupy Mediatel.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1


Źródło: biznes.pap.pl/

http://biznes.pap.pl/pl/news/listings/info/2257892,mediatel-sa-(24-2017)-informacja-o-zmianie-stosowanych-zasad-(polityki)-rachunkowosci-przez-hawe-tel

Dodaj komentarz