Zarząd Hawe nie zgadza się z orzeczeniem sądu ws. upadłości, planuje zażalenie

Zarząd Hawe nie zgadza się z poniedziałkowym orzeczeniem Sądu Rejonowego w Warszawie, który ogłosił upadłość likwidacyjną spółki. Zarząd po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia planuje złożyć zażalenie na wyrok sądu – podał zarząd Hawe w oświadczeniu.

„Jeśli dojdzie do upadłości Hawe, straci na tym duża grupa, głównie mniejszościowych wierzycieli, a przede wszystkim akcjonariusze spółki, którzy nie będą w stanie odzyskać zainwestowanych środków w akcje. Zgodnie z prawem po uprawomocnieniu się wyroku zostaną one wycofane z obrotu giełdowego. (…) Ponieważ Hawe nie posiada obecnie żadnych środków finansowych, cały proces upadłościowy wyceniony przez zarządcę na około milion zł będzie musiała sfinansować między innymi Agencja Rozwoju Przemysłu, która zgłosiła wniosek do sądu. Inna kwestia to długość postępowania likwidacyjnego, które może potrwać kilka lat” – powiedział cytowany w komunikacie Paweł Paluchowski, prezes Hawe.

„Nadal podtrzymuję, że jesteśmy w stanie z sukcesem zakończyć restrukturyzację w spółce zależnej HAWE Telekom, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na kondycję finansową całej grupy kapitałowej a przede wszystkim MEDIATELA. Podstawą wszelkich naszych działań jest zapewnienie rozwoju spółki oraz zaspokojenie żądań wierzycieli, a w szczególności Agencji Rozwoju Przemysłu. Moim zdaniem jest jeszcze szansa na podpisanie układu z wierzycielami, w którym nie będzie przegranego” – dodał.

Sąd Rejonowy w Warszawie, wydział X ds. Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ogłosił w poniedziałek upadłość likwidacyjną Hawe. Wniosek o upadłość likwidacyjną Hawe złożony był przez Agencję Rozwoju Przemysłu. (PAP Biznes)


Źródło: PAP Biznes

Dodaj komentarz