MEDIATEL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

07.06.2017, 23:51PAP

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
Przychody netto ze sprzedaży 0 0 0 0
Zysk brutto na sprzedaży 0 0 0 0
Zysk z działalności operacyjnej – 163 186 -373 049 – 37 294 -89 146
EBITDA -163 186 -373 049 – 37 294 -89 146
Zysk (strata) brutto -163 186 -373 213 – 37 294 -89 185
Zysk (strata) netto -163 186 -373 213 – 37 294 -89 185
Liczba udziałów/akcji w sztukach 130 848 646 130 848 646 130 848 646 130 848 646
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,00 0,00 0,00 0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0 -61 0 -15
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 20 0 5
Przepływy pieniężne netto razem 0 -41 0 -10
Aktywa obrotowe 298 444 67 104
Aktywa trwałe 0 162 600 0 38 156
Aktywa razem 298 163 044 67 38 260
Zobowiązania krótkoterminowe 2 744 1 919 620 450
Zobowiązania długoterminowe 0 385 0 90
Zobowiązania razem 2 744 2 304 620 541
Kapitał własny – 2 446 160 740 -552 37 719

 


Źródło: PAP

http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

 

Dodaj komentarz