MEDIATEL SA (22/2017) Korekta raportu okresowego – jednostkowego raportu rocznego za 2016 rok

MEDIATEL SA (22/2017) Korekta raportu okresowego – jednostkowego raportu rocznego za 2016 rok

Data: 2017-06-08 Firma: MEDIATEL SA Spis tresci: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU 6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Spis zalacznikow: Znaleziono 4 załączniki GK_Mediatel_-_opinia_bieglego_rewidenta.pdf Arkusz:...
read more
MEDIATEL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

MEDIATEL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

07.06.2017, 23:51PAP WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2016 2015 2016 2015 Przychody netto ze sprzedaży 0 0 0 0 Zysk brutto na sprzedaży 0 0 0 0 Zysk z działalności operacyjnej – 163 186 -373 049...
read more