Informacja o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis załączników: 2017-06-27_Odwolanie_ZWZ_HAWE_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2017 Data sporządzenia: 2017-06-28 Skrócona nazwa emitenta HAWE w upadłości Temat Informacja o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie...
read more
Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów do WZ na 30 czerwca 2017

Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów do WZ na 30 czerwca 2017

Poniższa instrukcja dotyczy tylko tych akcjonariuszy, którzy dokonali, w swoich Domach Maklerskich, 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem zgłoszenia żądania wystawienia zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ. Czynności, które należy wykonać: Proszę uz...
read more
TP Teltech i Alcatel-Lucent bliżej rozliczenia ostatniej raty za warmińsko-mazurską RSS

TP Teltech i Alcatel-Lucent bliżej rozliczenia ostatniej raty za warmińsko-mazurską RSS

Sąd Okręgowy w Olsztynie zgodził się na zwolnienie pieniędzy z depozytu sądowego dla spółek Alcatel Lucent i TP Teltech, którą w grudniu 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazał do sądu w celu rozliczenia wykonawc...
read more
Czy likwidacja Hawe to dobra wiadomość?

Czy likwidacja Hawe to dobra wiadomość?

Wyprostowanie sytuacji z Hawe jest ważne nie tylko dla wierzycieli spółki czy akcjonariuszy, ale i  całego sektora telekomunikacyjnego w Polsce. Nikt chyba tak nie popsuł opinii branży, jak ta światłowodowa spółka, która uwiodła swego czasu wielu ...
read more
ARP i PAH chcą odzyskać aktywa Hawe

ARP i PAH chcą odzyskać aktywa Hawe

Akcjonariusze spółki Hawe zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Hawe (PAH), posiadający blisko 10 proc. akcji tej, liczą, że wyznaczony przez sąd syndyk jako priorytet przyjmie odzyskanie utraconego majątku, a nie sprzedaż infrastruktury – napisali ...
read more
MEDIATEL SA (25/2017) Opóźnienie publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.

MEDIATEL SA (25/2017) Opóźnienie publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.

Raport bieżący 25/2017   Zarząd Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje do wiadomości publicznej, iż skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. zostanie przez spółkę opublikowany w dniu 23 ...
read more
MEDIATEL SA (24/2017) Informacja o zmianie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości przez HAWE Telekom

MEDIATEL SA (24/2017) Informacja o zmianie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości przez HAWE Telekom

Raport bieżący 24/2017   Zarząd Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej „Spółka”), niniejszym informuje iż w dniu 14 czerwca 2017 r. otrzymał od HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji (dalej „HAWE Telekom&#82...
read more
Porozumienie Akcjonariuszy Hawe liczy, że syndyk skupi się na odzyskaniu majątku

Porozumienie Akcjonariuszy Hawe liczy, że syndyk skupi się na odzyskaniu majątku

Akcjonariusze spółki Hawe zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych, posiadający powyżej 9% akcji tej spółki i będący największym ujawnionym jej akcjonariuszem, liczą, że wyznaczony przez sąd syndyk jako priorytet przyjmie odzyskanie...
read more