Przygotowania akcjonariuszy do Walnego Zgromadzenia Hawe S.A.

Zbliża się oczekiwane przez nas Walne Zgromadzenie Hawe S.A., zaplanowane na 30.06.2017, dlatego powinniśmy zacząć przygotowania.
Każdy z nas będzie musiał zarejestrować swój udział w Walnym Zgromadzeniu. Dokonuje się tego w biurze maklerskim. Można telefonicznie, a często również z poziomu rachunku maklerskiego. Od strony formalnej nie nastręcza to trudności. Wystarczy zadzwonić do biura maklerskiego i poprosić o zarejestrowanie określonej ilości akcji do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Następnie wszystko dzieje się elektronicznie. Biuro maklerskie zawiadamia KDPW, a KDPW spółkę, która umieszcza daną osobę na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Rejestracji należy dokonać najpóźniej do 14 czerwca 2017 r., ale lepiej zrobić to wcześniej. Dobrze jest też po 3 dniach zadzwonić do biura maklerskiego upewnić się czy na pewno zarejestrowali nasz udział. Niestety czasami zdarzają się biurom maklerskim błędy. Biura maklerskie pobierają opłatę za rejestrację na walne zgromadzenie od 30 zł do 50 zł.

Reprezentować nas będzie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. W tym celu trzeba będzie wypełnić i przesłać stosowne pełnomocnictwo. Ze względów formalnych aktualny formularz pełnomocnictwa i dalsze instrukcje zostaną zamieszczone 12 czerwca 2017.

Grupa PAH

Dodaj komentarz